GARDEN GENESIS

ΒΑΜΒΑΚΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΥΚΩΝ – ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΕΥΚΩΝ (Β’ ΜΕΡΟΣ: Αντιμετώπιση)

Δείτε το μέρος Α’

ΒΑΜΒΑΚΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΥΚΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΑΜΒΑΚΙΑΣΗΣ

Το Marchalina hellenica (υπαίτιο της βαμβακίασης των πεύκων) είναι ενδημικό είδος εντόμου και βρίσκεται σε μια μορφή συμβιωτικής σχέσης με το πεύκο εδώ και πάρα πολλά χρόνια(υπάρχει αναφορά εδώ και 200 χρόνια). Χάρη σε αυτό το έντομο είναι δυνατή η παραγωγή μελιού από το πεύκο(δεν υπάρχει δυνατότητα από τις ανθοταξίες του πεύκου), η οποία αποτελεί το 60-65% της συνολικής παραγωγής μελιού στην Ελλάδα.

Την 5ετία 1995-2000 υπήρξε έγκριση&χρηματοδότηση από το υπουργείο Γεωργίας προς τους μελισσοκόμους, για εμβολιασμό των πεύκων με Marchalina hellenica (επιμόλυνση δηλαδή των πεύκων με το έντομο) με σκοπό την αύξηση της παραγωγής του μελιού από πεύκο. Δυστυχώς όμως η κίνηση αυτή έγινε χωρίς τον ανάλογη ενημέρωση&έλεγχο από Γεωπόνους και Δασολόγους, με απώτερο αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη αύξηση προσβολής πεύκων από το έντομο, και δυστυχώς ακόμα και σε αστικές ζώνες. Στις τελευταίες, επειδή δεν υπάρχει δασική ισορροπία της φύσης και των φυσικών εχθρών του εντόμου, το τελευταίο αναπτύχθηκε ραγδαία και σε μεγάλους πληθυσμούς, απομυζώντας εντελώς τους χυμούς των πεύκων και καθιστώντας τα ευάλωτα σε άλλα έντομα&ασθένειες, με αποτέλεσμα αρκετά από αυτά να ξεραίνονται.

Έτσι η αντιμετώπιση του εντόμου, ειδικά σε αστικές περιοχές, κρίνεται πλέον απαραίτητη. Αντίθετα εντός δασικών εκτάσεων, όπου επικρατεί η φυσική ισορροπία, δεν είναι απαραίτητο – παρά μόνο σε περιπτώσεις που ο πληθυσμός του έχει ξεφύγει, και απλά πρέπει να περιορισθεί με ανθρώπινη παρέμβαση, μέχρι να επανέλθει η φυσική ισορροπία.

Η καταπολέμηση του εντόμου είναι πολύ δύσκολη, εξαιτίας του τρόπου ανάπτυξής του, επειδή αφενός μεν προστατεύεται εντός των σχισμών του πεύκου, αφ’ ετέρου δε έχει το προστατευτικό κάλυμμα βαμβακάδας που το ίδιο παράγει.

Για να καταστεί αποτελεσματική η καταπολέμησή του, και εφόσον αποσκοπεί όχι απλώς στη μείωση του πληθυσμού του, αλλά στην πλήρη εξάλειψή του, θα πρέπει να εφαρμοστεί συνδυασμός διαφόρων μεθόδων, και κάθε μια από αυτές σε κατάλληλη χρονική στιγμή(λάθος χρονική στιγμή, ακόμα και με διαφορά λίγων ημερών, έχει μηδαμινή αποτελεσματικότητα ως προς το σύνολο της προσπάθειας για καταπολέμηση)

ΒΑΜΒΑΚΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΥΚΩΝ

Οι μέθοδοι αφορούν σε :

  • Καλλιεργητικά μέτρα: 1) Αφαίρεση προσβεβλημένων κλάδων, περιορισμός κόμης του πεύκου και ανανεωτικά κλαδέματα σε κατάλληλη εποχή(έτσι ώστε μαζί με τα τμήματα του δέντρου που θα αφαιρεθούν, να απομακρυνθούν εστίες μόλυνσης, καθώς και αυγά που έχουν εναποτεθεί σε τέτοια σημεία). 2) Η σωστή λίπανση του πεύκου που είναι προσβεβλημένο, έτσι ώστε αυτό να ανακτήσει σταδιακά την φυσική του άμυνα, τόσο απέναντι στο Marchalina hellenica όσο και σε άλλα έντομα&ασθένειες, τα οποία σε συνδυασμό μεταξύ τους μπορούν να το νεκρώσουν εντελώς ή τμηματικά.
  • Άλλες τεχνικές: 1) Η πλύση του πεύκου με νερό υπό πίεση για απομάκρυνση πληθυσμού του εντόμου. Η πίεση του νερού και τα σημεία που θα εφαρμοσθεί, θα πρέπει να είναι προσεκτικά επιλεγμένα, καθώς με λάθος εφαρμογή θα δημιουργηθούν πληγές στο πεύκο καθιστώντας το ακόμα πιο ευάλωτο σε μελλοντικές προσβολές από το έντομο. Τα έντομα που πέφτουν στο έδαφος μετά τις πλύσεις με νερό, θα πρέπει να συλλέγονται με κατάλληλες τεχνικές και να απομακρύνονται, καθώς δύνανται να ξαναπροσβάλλουν το δέντρο ή και άλλα γειτονικά. 2) Χρήση ταινιών με κόλλα με σκοπό την παγίδευση εντόμων Marchalina hellenica που κινούνται πάνω στο πεύκο.
  • Ψεκασμός με χημικά: σε κατάλληλη εποχή(εδώ λάθος ακόμα και με διαφορά λίγων ημερών, θα ακυρώσει την όλη προσπάθεια) προς καταπολέμηση των εντόμων όταν αυτά είναι ευάλωτα. Αυτό συμβαίνει μόνο μια φορά/έτος και για λίγες ημέρες(~1 εβδομάδα)

Οι παραπάνω ενέργειες θα πρέπει να γίνουν και σε γειτονικά πεύκα, καθώς, εάν δεν εφαρμοστεί αυτό, είναι βέβαιη η επαναμόλυνση από αυτά εντός συντόμου χρονικού διαστήματος .
Παράλληλα τονίζεται για άλλη μια φορά ότι καθεμία από τις παραπάνω μεθόδους θα πρέπει να εφαρμοσθεί σε κατάλληλη χρονική στιγμή, τόσο για να αποβεί η ίδια αποτελεσματική, όσο και για να μην εξοντωθούν κατά λάθος φυσικοί εχθροί του Marchalina hellenica(πχ Neuleucopis kartliana, Dichochrysa flavifrons, Rahpidia notata, Chrysopa pallens), έντομα τα οποία μας βοηθούν εν αγνοία μας στην καταπολέμησή του.