GARDEN GENESIS

ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

Η λίπανση των φυτών είναι σημαντική και απαραίτητη εργασία που είναι αναγκαίο να πραγματοποιείται τουλάχιστον 2 εως 4 φορές το χρόνο. Οι 2 λιπάνσεις ανά έτος είναι η ελάχιστη εφαρμογή που απαιτείται ώστε να εξασφαλιστεί η υγεία και σωστή ανάπτυξη των φυτών και των δέντρων. Και φυσικά δεν αρκεί μόνο η εφαρμογή αυτή καθαυτή, αλλά και η σωστή ποσότητα , ποιότητα και το είδος του λιπάσματος(υδατοδιαλυτό , κοκκώδες κλπ) που θα χρησιμοποιηθεί , καθώς και η σωστή εποχή της λίπανσης. Τα συμπτώματα από την έλλειψη λίπανσης και θρεπτικών συστατικών στο φυτό, δε γίνονται άμεσα εμφανή, και μπορεί να χρειαστεί ακόμα και ένα έτος για να φανούν έντονα κάποια συμπτώματα τροφοπενίας.

Εκτός από τη λίπανση, απαραίτητο είναι και το πότισμα, ώστε να μπορεί να πάρει το φυτό από το έδαφος και από το λίπασμα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται. Εαν δεν υπάρχει αρκετή εδαφική υγρασία ώστε να μπορεί να απορροφήσει το φυτό τα θρεπτικά συστατικά, τότε, εκτός από το μαρασμό των φύλλων (του οποίου η εμφάνιση , δηλαδή πόσο γρήγορα και έντονα θα φανεί, θα εξαρτηθεί από την ατμοσφαιρική υγρασία) , θα υπάρχει και ως αποτέλεσμα η έλλειψη θρέψης του φυτού. Μπορεί δηλαδή η ατμοσφαιρική υγρασία να αρκεί για να μη μαραθεί το φυτό, αλλά η έλλειψης εδαφικής υγρασίας (ή/και ποτίσματος) θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη πρόσληψη θρεπτικών συστατικών από το έδαφος. Σε αυτή την περίπτωση , το φυτό μεν δεν ξεραίνεται, αλλά χρησιμοποιεί για την ανάπτυξη και επιβίωσή του θρεπτικά συστατικά που έχει αποθηκευμένα στο ριζικό του σύστημα καθώς και σε πιο προχωρημένες περιπτώσεις και στα φύλλα, ιδιαίτερα στα παλιά. Από εκεί παίρνει σταδιακά τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεται και τα μετακινεί στα νέα φύλλα , τα άνθη και τους καρπούς, τα οποία αποτελούν προτεραιότητα για το φυτό , με αποτέλεσμα τα παλιά φύλλα σταδιακά να κιτρινίζουν , και τέλος να νεκρώνονται.

ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

Τα λιπάσματα διαφέρουν ως προς 1) τη μορφή τους σε: κοκκώδη , κρυσταλλικά , σε υγρή μορφή , 2) την προέλευσή τους και τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία τους σε: βιολογικά , ανόργανα / χημικά , 3) το πόσο γρήγορα διαλύονται / αποδεσμεύονται στο νερό σε: βραδείας αποδέσμευσης , ταχείας αποδέσμευσης και 4) ως προς τα συστατικά, τα οποία περιέχουν, και από τα οποία παίρνουν την χαρακτηριστική ονομασία τους σε : αζωτούχα , καλιούχα , φωσφορούχα κλπ. Παράλληλα μπορεί να περιέχουν και βοηθητικά στοιχεία (πχ ενεργοποιητές) για την καλύτερη απορρόφησή τους από τα φυτά. Τέλος η ποιότητά τους έχει να κάνει και με τον τρόπο παρασκευής , τις πρώτες ύλες και άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούν οι εταιρείες παραγωγής τους. Το πόσο σημαντικά είναι τα λιπάσματα φαίνεται και από το γεγονός ότι στο Ρωσο-ουκρανικό πόλεμο υπάρχει ειδική άδεια για την ελεύθερη εξαγωγή και διακίνησή τους (όπως συμβαίνει και με τα σιτηρά), ασχέτως από ποιά χώρα εξάγονται και μη επηρρεαζόμενα από διεθνείς κυρώσεις ή χρηματοπιστωτικούς περιορισμούς.

Πολλές φορές στους καλλωπιστικούς κήπους παραμελείται η λίπανση για έτη. Σε τέτοιους κήπους κάποια φυτά & δέντρα μπορεί να έχουν βαθύ ριζικό σύστημα ή/και να έχουν βρει κάποια φυσική πηγή λιπάσματος και να απορροφούν τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται (πχ από παλιά φύλλα άλλων φυτών που βρίσκονται κοντά τους ή σε γειτονικό οικόπεδο και τα οποία καθώς αποσυντίθεται στο έδαφος δημιούργειται φυσικό/βιολογικό λίπασμα, μέσω της βροχής που φέρνει θρεπτικά συστατικά υπεργείως ή και υπογείως από υψηλότερο επίπεδο υψομετρικά ή και από υπόγεια νερά/παλιούς βοθρους). Άλλα φυτά και δέντρα όμως μπορεί να μην έχουν αυτό το προνόμιο. Έτσι σε παραμελημένους ως προς την λίπανση κήπους μπορούμε να δούμε φυτά και δέντρα που αναπτύσσονται γρήγορα και έχουν μεγάλη καρποφορία, και άλλα φυτά και δέντρα που να είναι στάσιμα και με μικρή ή καθόλου καρποφορία. Κάτι τέτοιο πολλούς ανθρώπους που δεν έχουν επιστημονικές γνώσεις στο συγκεκριμένο αντικείμενο τους παραπλανά και δεν βοηθά να κατανοήσουν το λόγο της μη ανάπτυξης κάποιων φυτών και δέντρων, συμπεραίνοντας λαθεμένα οτι πρόκειται περι προβληματικών φυτών ή δέντρων (ή οτι «δεν έπιασε» αυτό το δέντρο κλπ).

Όσον αφορά στις λιπάνσεις, από τις δύο πιο απαραίτητες ετήσεις λιπάνσεις , η μια είναι το φθινόπωρο και η άλλη είναι την άνοιξη. Συμπληρωματικές λιπάνσεις μέσα στο έτος μπορούν να γίνουν πριν το καλοκαίρι, μεταξύ της ανοιξιάτικης λίπανσης και των αρχών του καλοκαιριού και μεταξύ της φθινοπωρινής λίπανσης και της έναρξης του χειμώνα. Αυτές δεν είναι εντελώς απαραίτητες, αλλά θα βοηθήσουν ακόμα περισσότερη στην ανάπτυξη και καρποφορία των φυτών.

Η ανοιξιάτικη και η φθινοπωρινή λίπανση θα εξεταστούν αναλυτικά σε επόμενα άθρα χωριστά, καθώς είναι πολύ μεγάλης σημασίας για τη σωστή ανάπτυξη , υγεία και καρποφορία των φυτών και των δέντρων.